Vad är en balansrapport?

24 nov. 2023 | Info - Ekonomi & lön

En balansrapport är företagets uppställning över dess tillgångar och skulder.
Tillgångarna i företagets balansrapport kan till exempel vara saldot på bankkontot och ofta innefattas också kundfordringar dvs bolagets obetalda kundfakturor. Om företaget har några förbetalda kostnader, exempelvis en hyresdeposition, ligger också detta som en tillgång eftersom detta någon gång kommer att återbetalas. Slutligen tas även eventuella placeringar, såsom pengar på sparkonto, i aktier eller kapitalförsäkringar, upp som en tillgång i bolagets balansrapport.
Företagets skulder, som är den andra delen av balansrapporten, visar bland annat leverantörsskulder – dvs obetalda leverantörsfakturor. Även olika former av skulder som skall betalas in till Skatteverket ligger i balansrapporten, det brukar vanligtvis vara den moms samt personalskatt & arbetsgivaravgifter kopplade till företagets löner som skall betalas in till Skatteverket nästa månad. Om företaget fått in dubbelbetalningar från kunder som skall återbetalas sätts också detta upp på balansrapportens skuldsida.
Mellanskillnaden mellan tillgångar och skulder i ett företags balansrapport kallas för eget kapital och består av aktiekapitalet som betalats in vid uppstarten av bolaget samt vinst från tidigare år. Det egna kapitalet står med på skuldsidan i balansrapporten, vilket kan verka konstigt eftersom vinst & aktiekapital är något positivt. Anledningen är dock att vinsten är en skuld till aktieägarna fram tills dess att den betalats ut genom utdelning.
En balansrapport ska alltid – precis som namnet antyder – balansera. Det innebär att tillgång- & skuldsidan alltid ska vara lika stora.
Hos oss på VH Ekonomi är det viktigt att kunden förstår vad både balans- & resultatrapport betyder och vi skickar därför alltid med kommentarer och input kring rapporterna efter att vi gjort klart våra kunders bokföring. Det är en standardtjänst hos oss och ingår alltid i priset. Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Hos oss förstår du din ekonomi!

Ska vi börja med ett förutsättningslöst samtal kring er ekonomi?

Utdelning 2024 – Se över dina möjligheter

Utdelning 2024 – Se över dina möjligheter

2023 börjar gå mot sitt slut - har du sett över dina möjligheter till utdelning? Om du driver ett AB som går med vinst är en av de största fördelarna att du som ägare årligen kan ta ut en lågbeskattad utdelning med 20% skatt, baserat antingen på en schablonsumma eller...

Julklapp till anställda

Julklapp till anställda

På fredag är det bara 1 månad kvar till Julafton och det är hög tid att börja tänka på vad företaget skall köpa i julklapp till de anställda! Innan företaget börjar planera inköpen kan det vara bra att veta vilka beloppsgränser som gäller för att en julklapp skall...

Vad gör en interimskonsult?

Vad gör en interimskonsult?

I oroliga tider, med inflation och höga räntor, kan det kännas svårt att anställa personal eftersom det innebär högre kostnader som kan vara svårt för företaget att täcka. Om bolaget ändå behöver en resurs för att vissa uppgifter eller för att de andra i teamet inte...

Revisor och redovisningskonsult

Revisor och redovisningskonsult

Revisor och redovisningskonsult - vad är skillnaden? Många använder begreppen revisor och redovisningskonsult för att beskriva personen som sköter företagets bokföring och vet inte riktigt vad skillnaden är mellan de olika yrkesrollerna. Enkelt beskrivet kan man säga...

Engångsskatt eller tabellskatt?

Engångsskatt eller tabellskatt?

Om du någon gång har gjort en slutlön till en anställd som har lämnat företaget, betalat ut bonus eller lagt till retroaktiv lön till en arbetstagare har du nog funderat över vilken skatt som skall dras, engångsskatt eller tabellskatt. Vi vill ju inte att personen...

Vad kostar en anställd?

Vad kostar en anställd?

Är du egenföretagare och funderar på om det är dags att anställa? En av de vanligaste frågorna vi på VH Ekonomi får är hur mycket en anställd kostar inklusive avgifter och personalförmåner. Ett enkelt sätt att räkna för att få en ungefärlig uppskattning om kostnaden...

3 anledningar att välja AB

3 anledningar att välja AB

Vid årsskiftet beslutade regeringen att sänka aktiekapitalskravet från 50 000 kr till 25 000 kr. Tack vare detta gör man det enklare för fler entreprenörer att starta AB. Men varför skall du välja AB istället för enskild firma eller någon annan bolagsform? Här kommer...

Korttidspermittering vid röda dagar

Korttidspermittering vid röda dagar

Som en följd av Covid-19 har många anställda nu blivit korttidspermitterade (KTP) och jobbar 20, 40, 60 eller 80% mindre än sin vanliga arbetstid. En vanlig arbetsvecka är det lätt att räkna ut hur mycket man skall jobba, är man korttidspermitterad 20% och skall jobba...