Revisor och redovisningskonsult

12 jun. 2023 | Info - Ekonomi & lön

Revisor och redovisningskonsult – vad är skillnaden?

Många använder begreppen revisor och redovisningskonsult för att beskriva personen som sköter företagets bokföring och vet inte riktigt vad skillnaden är mellan de olika yrkesrollerna. Enkelt beskrivet kan man säga att din redovisningskonsult är den som gör det praktiska med bokföringen och revisorn är den som granskar att det är rätt enligt regler & lagar.

Redovisningskonsulten sorterar verifikationerna, bokför dina leverantörs- & kundfakturor, gör företagets löner samt deklarerar moms och skatter till Skatteverket. De håller även koll så att alla deadlines till Skatteverket och Bolagsverket hålls. Som tillägg kan redovisningskonsulten även hjälpa till som interimskonsult vid tillfälliga toppar och dalar, som ansvarig för ekonomiavdelningen eller för att styra upp system och rutiner inom ett bolag. Även att beräkna utdelning, göra prognoser & budgetar samt kassaflödesanalyser kan falla inom redovosningskonsultens ansvar. Du kan anlita en redovisningskonsult när det internt saknas tid eller kunskap för att hantera hela eller delar av företagets ekonomifunktion.

Revisorn kommer in en eller par gånger om året och säkerställer att företaget följer alla lagar och regler som finns i Sverige genom att göra stickprov i bokföring och bokslut. Revisorn kan även kontrollera att eventuella interna regler följs, exempelvis att en viss attestordning tillämpas eller att alla betalningar godkänts av två personer. Även att granska styrelsens förvaltning av bolaget faller inom ramarna för vad revisorn skall hjälpa till med.

Vilka företag behöver ha revisor? Alla bolag som uppfyller två av tre av följande villkor under båda de senaste två räkenskapsåren måste ha revisor:

  • Företaget har fler än 3 anställda
  • Företaget har mer än 1,5 miljoner i balansomslutning
  • Företaget har mer än 3 miljoner i omsättning

Hos oss förstår du din ekonomi!

Ska vi börja med ett förutsättningslöst samtal kring er ekonomi?

Utdelning 2024 – Se över dina möjligheter

Utdelning 2024 – Se över dina möjligheter

2023 börjar gå mot sitt slut - har du sett över dina möjligheter till utdelning? Om du driver ett AB som går med vinst är en av de största fördelarna att du som ägare årligen kan ta ut en lågbeskattad utdelning med 20% skatt, baserat antingen på en schablonsumma eller...

Vad är en balansrapport?

Vad är en balansrapport?

En balansrapport är företagets uppställning över dess tillgångar och skulder. Tillgångarna i företagets balansrapport kan till exempel vara saldot på bankkontot och ofta innefattas också kundfordringar dvs bolagets obetalda kundfakturor. Om företaget har några...

Julklapp till anställda

Julklapp till anställda

På fredag är det bara 1 månad kvar till Julafton och det är hög tid att börja tänka på vad företaget skall köpa i julklapp till de anställda! Innan företaget börjar planera inköpen kan det vara bra att veta vilka beloppsgränser som gäller för att en julklapp skall...

Vad gör en interimskonsult?

Vad gör en interimskonsult?

I oroliga tider, med inflation och höga räntor, kan det kännas svårt att anställa personal eftersom det innebär högre kostnader som kan vara svårt för företaget att täcka. Om bolaget ändå behöver en resurs för att vissa uppgifter eller för att de andra i teamet inte...

Engångsskatt eller tabellskatt?

Engångsskatt eller tabellskatt?

Om du någon gång har gjort en slutlön till en anställd som har lämnat företaget, betalat ut bonus eller lagt till retroaktiv lön till en arbetstagare har du nog funderat över vilken skatt som skall dras, engångsskatt eller tabellskatt. Vi vill ju inte att personen...

Vad kostar en anställd?

Vad kostar en anställd?

Är du egenföretagare och funderar på om det är dags att anställa? En av de vanligaste frågorna vi på VH Ekonomi får är hur mycket en anställd kostar inklusive avgifter och personalförmåner. Ett enkelt sätt att räkna för att få en ungefärlig uppskattning om kostnaden...

3 anledningar att välja AB

3 anledningar att välja AB

Vid årsskiftet beslutade regeringen att sänka aktiekapitalskravet från 50 000 kr till 25 000 kr. Tack vare detta gör man det enklare för fler entreprenörer att starta AB. Men varför skall du välja AB istället för enskild firma eller någon annan bolagsform? Här kommer...

Korttidspermittering vid röda dagar

Korttidspermittering vid röda dagar

Som en följd av Covid-19 har många anställda nu blivit korttidspermitterade (KTP) och jobbar 20, 40, 60 eller 80% mindre än sin vanliga arbetstid. En vanlig arbetsvecka är det lätt att räkna ut hur mycket man skall jobba, är man korttidspermitterad 20% och skall jobba...