Minska sjukfrånvaron – Så gör du!

22 jun. 2023 | Tips

Hur gör man för att minska sjukfrånvaron?

Sjukfrånvaron i Sverige är den näst högsta av de nordiska länderna, visar en undersökning från Försäkringskassan. Dessutom är skillnaden mellan sjukfrånvaron hos kvinnor gentemot män störst i Sverige med 3,2% jämfört med männens 2%.

Att sjukfrånvaron är hög drabbar arbetsgivare och företag på många sätt. Förutom kostnaden för sjuklön så kan det i många branscher vara svårt att ersätta en anställd medan denne är sjuk. Detta kan orsaka att arbetsuppgifter inte blir gjorda och risken för stress ökar när den anställde blivit frisk och skall ta igen jobbet.

Nedan är våra 3 bästa tips för att minska sjukfrånvaron på din arbetsplats:

  • Följ upp kortidssjukfrånvaro: Ofta återkommande korttidssjukfrånvaro kan vara ett tecken på psykisk ohälsa eller att den anställde av någon anledning inte trivs på jobbet. Följ upp denna typ av frånvaro månadsvis och boka in ett avstämningsmöte med den anställde om frånvaron överstiger tex 6 gånger under en 12-månadersperiod. Diskutera vad du som arbetsgivare kan göra för att den anställde skall må bättre och se om det finns någon speciell anledning till att sjukfrånvaron är hög.
  • Erbjud hög friskvårdspeng: Att förebygga sjukfrånvaro är det bästa sättet att minska den! Genom att erbjuda maxbeloppet på friskvårdsersättning, 5 000 kr/år, hjälper du de anställda att leva hälsosammare och boosta immunförsvaret.
  • Öka flexibiliteten: Om möjlighet finns att erbjuda flexibilitet på arbetsplatsen, genom exempelvis flextid, distansarbete ett par dagar i veckan och digitala möten, är det ett bra sätt att öka trivseln och måendet. Många anställda mår bättre och blir mindre stressade av att få hjälp med balansen i livet vilket påverkar hälsan positivt.

Hos oss förstår du din ekonomi!

Ska vi börja med ett förutsättningslöst samtal kring er ekonomi?

Vad får du när du anlitar en redovisningskonsult?

Vad får du när du anlitar en redovisningskonsult?

Vad får du när du anlitar en redovisningskonsult? När du startar ditt företag är det lätt att ta på sig alla uppgifter själv. Du är både säljare, ekonom, personalchef och entreprenör på samma gång. För att spara pengar är detta upplägg många gånger helt rätt i början,...

Jobba effektivt!

Jobba effektivt!

På VH Ekonomi har vi en förkärlek för att jobba effektivt i arbetet med bokföring & löner. Om du är som oss kommer här våra bästa tips som vi plockat upp längs vägen för att bli mer effektiv.

Lägg mindre jobb på pappersarbetet i ditt företag

Lägg mindre jobb på pappersarbetet i ditt företag

De flesta som driver eget har alldeles för få timmar på dygnet – vi vet, vi önskar också ibland att man kunde hoppa över att sova och få några extra timmar att jobba på. Det finns dock flera sätt att spara lite tid på det pappersarbetet – här kommer några tips.