Har du också hört pratas om förändringar i LAS - Lagen om anställningsskydd - som började gälla 1 oktober 2022, men känner dig osäker på vad som gäller? Här kommer en snabb sammanfattning i tre steg. - Anställningsform: Allmän visstid ersätts av särskild visstid. Den...