Smart Eye anlitar VH Ekonomi för att hantera löneadministrationen för ca 100 anställda.