Utdelning 2020

Förvirrad över reglerna för utdelning? Här kommer en snabb förklaring.

Utdelning är pengar du kan ta ut från ditt företag (AB) till en lägre skatt än vanlig lön - nämligen 20%. Mycket förmånligt och definitivt värt att lägga lite tid att planera för!

Det finns två sätt att beräkna din utdelning - Förenklingsregeln & Huvudregeln. Använd den som ger dig högst belopp.

- Förenklingsregeln: Ett schablonbelopp som i år är 177 100 kr

- Huvudregeln: Grundar sig på den lön du haft i företaget under 2019. Du får ta utdelning på 50% av denna summa. För att få använda huvudregeln måste du som ägare ha tagit ut minst 386 400 kr i lön under 2019 (vilket alltså ger 193 200 i utdelning). Har du anställda får du även räkna med 5% av bolagets totala löner 2019 i lönesumman. Max får lönesumman vara 618 240 kr.

Planerar du redan din utdelning för 2021? För att få använda huvudregeln nästa år måste du ta ut minst 400 800 kr i lön under 2020, dvs 33 400 kr/mån.

Tycker du fortfarande att utdelningsreglerna är krångliga? Kontakta VH Ekonomi så hjälper vi dig!