Skattenyheter 2020

Från och med den 1 januari 2020 är den s.k. värnskatten (den övre gränsen för statlig inkomstskatt) avskaffad.

Detta innebär att du som har en inkomst över 58 580 kr/mån slipper den extra skatten på 5% på allt som överstiger det beloppet.

Brytpunkten för statlig skatt för 2020 är 43 600 kr/mån.