Korttidspermittering vid röda dagar

Som en följd av Covid-19 har många anställda nu blivit korttidspermitterade (KTP) och jobbar 20, 40, 60 eller 80% mindre än sin vanliga arbetstid. 

En vanlig arbetsvecka är det lätt att räkna ut hur mycket man skall jobba, är man korttidspermitterad 20% och skall jobba 80% så innebär det 40h x 80% = 32h/vecka.

Under våren infaller dock ett gäng röda dagar vilket skapar mycket frågor kring hur KTP:n skall räknas ut då. Även om det kan variera en aning beroende på om och vilket kollektivavtal företaget har, så är det egentligen inte svårare än att ordinarie arbetstid minskar med den röda dagens timmar och KTP uträknas utifrån den minskade arbetstiden.

För att fortsätta med exemplet med en person som är korttidspermitterad med 20% och alltså skall jobba 80% så blir tex nästa vecka - då Kristi Himmelfärd infaller - en vecka med 32 timmars ordinarie arbetstid. Detta då Kristi Himmelfärd är en röd dag på 8 timmar och 40h - 8h = 32h. 

KTPn blir då 32h x 20%  = 6,4h och personen har en total arbetstid på 32h x 80% = 25,6h.